ประโยชน์ของเครื่องคัดเมล็ดข้าว เครื่องจักรที่สำคัญต่อผู้ผลิตข้าว

เครื่อง คัด เมล็ด ข้าว

เครื่องคัดเมล็ดข้าว เครื่องจักรที่ทันสมัย มีประโยชน์หลายด้าน ผู้ประกอบการค้าข้าว หรือชาวเกษตรกร นิยมนำเครื่องจักรชนิดนี้เข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต สร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน ปัจจุบันเครื่องคัดเมล็ดข้าว ไม่ได้ช่วยคัดเมล็ดพันธุ์เพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถคัดแยกสิ่งเจือปนที่มาจากการเก็บเกี่ยวได้ เช่น เศษฟาง ดิน หญ้า ไม้ หิน ฯลฯ ซึ่งเราจะพูดถึงประโยชน์โดยรวมของเครื่องคัดเมล็ดข้าวเพื่อให้ทุกท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จะมีประโยชน์อย่างไรนั้น มาดูกันเลย 1.ช่วยลดต้นทุนการผลิต เครื่องคัดเมล็ดข้าว ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างมาก ในอดีตการคัดแยกเมล็ดข้าว จะใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเทคโนโลยียังพัฒนาไม่มาก มีความล้าหลังในกระบวนการทำงาน ทำให้ผู้ผลิตต้องจ้างแรงงานจำนวนมาก มีค่าใช้จ่ายต่างๆ นานาตามมา แต่เมื่อมีเครื่องคัดเมล็ดข้าว ไม่จำเป็นต้องจ้างแรงงานมากเหมือนเมื่อก่อน แถมยังลดข้อผิดพลาดในการทำงานได้ด้วย 2.ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพในการปลูกข้าวฤดูกาลต่อไป เครื่องคัดเมล็ดข้าวช่วยคัดแยกเมล็ดข้าวได้อย่างแม่นยำ แยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกจากเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ มีประโยชน์มากสำหรับชาวนาหรือเกษตรกร พวกเขาสามารถมีเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการปลูกข้าวฤดูกาลต่อไปทำให้ได้ผลผลิตที่ดี 3.ลดเวลาในการคัดแยกวัชพืชและสิ่งเจอปนออกจากเมล็ดพันธุ์ เครื่องคัดเมล็ดข้าว นอกจากมีความแม่นยำในการคัดแยกแล้ว READ MORE