อยากจะไปตั้งแคมป์เริ่มต้นยังไงดีนะ

อุปกรณ์ตั้งแคมป์

การได้ออกมาเที่ยวถือเป็นการพักผ่อนอีกทางหนึ่ง ที่ทุกๆ คนใช้เพื่อหลีกหนีชีวิตที่วุ่นวายประจำวัน เพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้พักผ่อน จะได้กลับมาทำงาน หรือเรียนได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง การตั้งแคมป์ก็เป็นการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งที่หลายๆ คนให้ความสนใจกันมากขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะเริ่มวางแผนหรือเตรียมการจากตรงไหน เพราะอาจจะยังไม่คุ้นชินเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบนี้เท่าไหร่นัก ดังนั้นวันนี้ไปดูกันว่าเราจะเริ่มต้นเพื่อไปแคมป์ได้อย่างไงได้บ้างนะ  ขั้นตอนเตรียมรายละเอียดและกิจกรรมภายในทริป สถานที่ที่จะไปตั้งแคมป์   ต้องหาข้อมูลให้ละเอียดว่าสถานที่จะไปตังแคมป์นั้นมีสภาพภูมิอากาศเป็นอย่างไร สภาพภูมิประเทศเป็นอย่างไร จะได้เตรียมตัวให้พร้อมกับสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้ เช่น ถ้าจะไปตั้งแคมป์ในพื้นที่ของ ป่าดิบชื้น ก็ต้องพอคาดคะเนได้ว่า อากาศน่าจะมีฝนหรือความชื้นเป็นจำนวนมาก ควรเตรียมอุปกรณ์ตั้งแคมป์ที่กันน้ำ และเครื่องนุ่งห่มที่มีความอบอุ่นไปด้วยเป็นต้น   จำนวนของคนที่จะร่วมเดินทางไปตั้งแคมป์  ควรทราบจำนวนคนที่แน่นอน เพื่อที่จะได้จัดอุปกรณ์ตั้งแคมป์ รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆให้พร้อมและเพียงพอต่อความต้องการ ไม่ไห้น้อยจนเกินไป หรือมากไปจนกินพื้นที่ขนย้ายมากเกินไป  ตรวจเช็คสภาพอากาศและเส้นทางการเดินทาง  ก่อนการเดินทางออกไปตั้งแคมป์ควรเช็คสภาพอากาศและเส้นทางที่จะใช้เดินทางให้เรียบร้อยว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่จำเป็นต้องจัดการหรือ เพิ่มอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการเดินทางเพื่อไปตั้งแคมป์ครั้งนี้อีกหรือไม่ รวมไปถึงจะได้คาดคะเนสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อที่จะได้วางแผนรองรับเอาไว้ได้ทันท่วงที  จัดเตรียมเบอร์โทร หรือสถานที่ติดต่อหากเกิดเหตุฉุกเฉิน  จัดเตรียมข้อมูลทั้งเบอร์โทรที่จะสามารถติดต่อเข้าไปช่วยเหลือได้หากเกิดเหตุฉุกเฉินใด และควรหาสถานที่ที่จะสามารถช่วยเหลือได้หากเกิดเหตุขณะที่ตั้งแคมป์ สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าอุปกรณ์ในการตั้งแคมป์อื่นๆ READ MORE