มอเตอร์ไฟฟ้า คืออะไร มาดูกัน

มอเตอร์ไฟฟ้า

ในปัจจุบันการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำความเย็น ปั๊มน้ำ พัดลม หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องแปลงให้พลังงานไฟฟ้าให้อยู่ในรูปแบบของพลังงานกลโดยใช้ตัวแปลงพลังงานเพื่อให้การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะมากล่าวถึงมอเตอร์ไฟฟ้าให้ได้รู้จักยิ่งกว่าเดิม รวมถึงการทำงานของมอเตอร์ว่ามีการทำงานเป็นอย่างไร  เกี่ยวกับ มอเตอร์ไฟฟ้า  มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเครื่องแปลงพลังงานไฟฟ้าซึ่งได้มาจากแหล่งจ่ายมอเตอร์ให้กลายเป็นพลังงานจลน์ หรือที่เรียกกันว่าพลังงานกลนั่นเอง ในการแปลงพลังงานนั้นจะส่งผลให้มอเตอร์ไฟฟ้าสามารถหมุนได้ โดยจะแบ่งมอเตอร์นี้ออกได้หลายประเภทที่เหมาะกับการใช้งานในแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในอุตสาหกรรมหรือในบ้านเรือน สำหรับประเภทของ มอเตอร์ไฟฟ้านั้น สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้  แบบที่เป็นกระแสสลับ  แบบที่เป็นกระแสตรง  มีหลักการทำงานของ มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นอย่างไร  สำหรับการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะกล่าวถึงในหัวข้อนี้นั้นจะเป็นการทำงานในรูปแบบของมอเตอร์กระแสตรง หรือก็คือ DC Motor ( Direct Current Motor ) โครงสร้างจะต่างกับ AC Motor อันเป็นมอเตอร์แบบกระแสสลับ โดยโครงสร้างที่เป็นกระแสตรงนั้น จะแบ่งออกได้เป็น READ MORE