อบรมปฐมพยาบาลและการทำ CPR มีประโยชน์อย่างไร

อบรม ปฐมพยาบาล

การทำงานในสถานประกอบกิจการต่างๆ ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เสมอ ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเพื่อนพนักงาน แล้วปรากฏว่าเพื่อนพนักงานคนอื่นๆ ไม่มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลย ทำ CPR ไม่เป็น จากอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อยก็กลายเป็นอุบัติเหตุใหญ่หลวงที่สร้างการสูญเสียได้เลยทีเดียว ดังนั้น การอบรมปฐมพยาบาลและการทำ CPR  จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR มักถูกมองข้ามเสมอทั้งๆ ที่พนักงานควรได้รับการฝึกอบรม

การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก องค์กรส่วนใหญ่อาจมองข้ามเพราะมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวของพนักงานแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอย่างน่าเหลือเชื่อ มีประโยชน์สำหรับพนักงานของคุณเป็นอย่างมาก

เหตุผลในการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงการทำ CPR นั้น ไม่มีเหตุผลอะไรที่ดีกว่าเพื่อความปลอดภัย ทุกคนต่างทราบกันดีว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ไม่เลือกสถานที่และไม่เลือกเวลา หากองค์กรไม่มีการเตรียมความพร้อมสำหรับเรื่องเหล่านี้ ก็อาจทำให้เกิดการสูญเสียแถมยังส่งผลให้องค์กรของคุณเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วย

จริงๆ แล้วหลักสูตรการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะพนักงานเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงประชาชนคนธรรมดาทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ฯลฯ บุคคลเหล่านี้ควรมีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้บ้างสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในเบื้องต้น จากเหตุการณ์เลวร้ายอาจบรรเทาเบาบางลงและทำให้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือประสบอุบัติเหตุมีชีวิตรอดต่อไป ดังนั้น เราจึงขอสรุปประโยชน์ของการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR ไว้ ดังต่อไปนี้

  • ช่วยให้พนักงานทุกคนได้ตระหนักถึงความปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุและทำให้พนักงานได้เรียนรู้ที่จะไม่ประมาทในการทำงาน
  • เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างพนักงานและองค์กร อย่างเช่น ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเพื่อนพนักงานสามารถช่วยเหลือกันได้ ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรด้วย  
  • การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมถึงการทำ CPR สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันทุกที่ ทุกเวลาเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมออย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วในตอนต้น และเมื่อมีความรู้เรื่องการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR ก็จะช่วยลดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์เลวร้ายลงได้

ทั้งหมดนี่ก็คือประโยชน์ของการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR จะเห็นได้ว่ามีประโยชน์อย่างมากทั้งต่อพนักงานภายในองค์กรและบุคคลธรรมดาทั่วไปเช่นเดียวกันสามารถเข้ารับการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR ได้ ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานที่รับอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและทำ CPR แต่ก็ต้องเลือกหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจ ฝึกสอนโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่มีประสบการณ์เท่านั้น