มอเตอร์ไฟฟ้า คืออะไร มาดูกัน

มอเตอร์ไฟฟ้า

ในปัจจุบันการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มีความเกี่ยวข้องกับมอเตอร์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำความเย็น ปั๊มน้ำ พัดลม หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องแปลงให้พลังงานไฟฟ้าให้อยู่ในรูปแบบของพลังงานกลโดยใช้ตัวแปลงพลังงานเพื่อให้การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จะมากล่าวถึงมอเตอร์ไฟฟ้าให้ได้รู้จักยิ่งกว่าเดิม รวมถึงการทำงานของมอเตอร์ว่ามีการทำงานเป็นอย่างไร 

เกี่ยวกับ มอเตอร์ไฟฟ้า 

มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นเครื่องแปลงพลังงานไฟฟ้าซึ่งได้มาจากแหล่งจ่ายมอเตอร์ให้กลายเป็นพลังงานจลน์ หรือที่เรียกกันว่าพลังงานกลนั่นเอง ในการแปลงพลังงานนั้นจะส่งผลให้มอเตอร์ไฟฟ้าสามารถหมุนได้ โดยจะแบ่งมอเตอร์นี้ออกได้หลายประเภทที่เหมาะกับการใช้งานในแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในอุตสาหกรรมหรือในบ้านเรือน สำหรับประเภทของ มอเตอร์ไฟฟ้านั้น สามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • แบบที่เป็นกระแสสลับ 
  • แบบที่เป็นกระแสตรง 

มีหลักการทำงานของ มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นอย่างไร 

สำหรับการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะกล่าวถึงในหัวข้อนี้นั้นจะเป็นการทำงานในรูปแบบของมอเตอร์กระแสตรง หรือก็คือ DC Motor ( Direct Current Motor ) โครงสร้างจะต่างกับ AC Motor อันเป็นมอเตอร์แบบกระแสสลับ โดยโครงสร้างที่เป็นกระแสตรงนั้น จะแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ซึ่งสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • ส่วนที่ไม่เคลื่อนที่ จะเรียกส่วนนี้ว่า Stator ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นขดลวดสนาม 
  • ส่วนที่ใช้เคลื่อนที่ จะเรียกส่วนนี้ว่า Rotor ซึ่งส่วนนี้จะมีแปรงถ่านและขดลวดอาร์เมเจอร์เป็นส่วนประกอบ 

การทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นพื้นฐานนั้นจะมีส่วนประกอบเป็นขดลวดอยู่ทั้งหมด 2 ชุด นั่นก็คือ ส่วนที่เป็น Stator อันเป็นส่วนที่เป็นขดลวดหนาม หน้าที่คือการสร้างสนามแม่เหล็กแบบถาวร แต่บางครั้งก็ใช้แม่เหล็กถาวรแทนขวดลวดสนาม และอีกขดลวดหนึ่งที่ใช้นั่นก็คือขดลวดซึ่งเป็นส่วนของ Rotor หรือที่รู้จักในชื่อว่าขดลวดอาร์เมเจอร์ กระบวนการทำงานจะผ่านชุด Commutator กับแปรงถ่าน หน้าที่การทำงานจะทำให้เกิดการหมุนอันเป็นการกระทำที่ต่างกันของขดลวดที่อยู่ภายในจึงเป็นผลให้เกิดการผลักกัน แล้วทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถหมุนได้นั่นเอง 

จากบทความจะทำให้รู้จักกับมอเตอร์ไฟฟ้าว่าสามารถแบ่งได้เป็นกี่ชนิด และมีการทำงานเป็นอย่างไรในส่วนของมอเตอร์ที่เป็นกระแสตรง ซึ่งหลักการทำงานเพื่อแปลงไฟฟ้าจากพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลอันเป็นผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดการหมุนนั้นสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยาก ใช้งานได้กับทุกคนโดยไม่จำกัดว่าต้องมีเงินมากจึงจะซื้อมอเตอร์นี้ไปใช้แปลงพลังงานไฟฟ้าในอุปกรณ์ไฟฟ้าของตนภายในบ้าน เพราะราคาของมอเตอร์ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงได้แม้จะเป็นคนที่มีเงินไม่มาก