ประโยชน์ของเครื่องคัดเมล็ดข้าว เครื่องจักรที่สำคัญต่อผู้ผลิตข้าว

เครื่อง คัด เมล็ด ข้าว

เครื่องคัดเมล็ดข้าว เครื่องจักรที่ทันสมัย มีประโยชน์หลายด้าน ผู้ประกอบการค้าข้าว หรือชาวเกษตรกร นิยมนำเครื่องจักรชนิดนี้เข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต สร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน ปัจจุบันเครื่องคัดเมล็ดข้าว ไม่ได้ช่วยคัดเมล็ดพันธุ์เพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถคัดแยกสิ่งเจือปนที่มาจากการเก็บเกี่ยวได้ เช่น เศษฟาง ดิน หญ้า ไม้ หิน ฯลฯ ซึ่งเราจะพูดถึงประโยชน์โดยรวมของเครื่องคัดเมล็ดข้าวเพื่อให้ทุกท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ จะมีประโยชน์อย่างไรนั้น มาดูกันเลย

1.ช่วยลดต้นทุนการผลิต

เครื่องคัดเมล็ดข้าว ช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างมาก ในอดีตการคัดแยกเมล็ดข้าว จะใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเทคโนโลยียังพัฒนาไม่มาก มีความล้าหลังในกระบวนการทำงาน ทำให้ผู้ผลิตต้องจ้างแรงงานจำนวนมาก มีค่าใช้จ่ายต่างๆ นานาตามมา แต่เมื่อมีเครื่องคัดเมล็ดข้าว ไม่จำเป็นต้องจ้างแรงงานมากเหมือนเมื่อก่อน แถมยังลดข้อผิดพลาดในการทำงานได้ด้วย

2.ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพในการปลูกข้าวฤดูกาลต่อไป

เครื่องคัดเมล็ดข้าวช่วยคัดแยกเมล็ดข้าวได้อย่างแม่นยำ แยกเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกจากเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ มีประโยชน์มากสำหรับชาวนาหรือเกษตรกร พวกเขาสามารถมีเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการปลูกข้าวฤดูกาลต่อไปทำให้ได้ผลผลิตที่ดี

3.ลดเวลาในการคัดแยกวัชพืชและสิ่งเจอปนออกจากเมล็ดพันธุ์

เครื่องคัดเมล็ดข้าว นอกจากมีความแม่นยำในการคัดแยกแล้ว ยังช่วยคัดแยกวัชพืชที่ปะปนมาจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยวด้วย เครื่องคัดเมล็ดข้าวช่วยลดขั้นตอนการคัดแยกวัชพืชและสิ่งเจอปนออกจากเมล็ดพันธุ์ ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ จะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับเครื่องที่คุณซื้อมา

4.เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต

เครื่องคัดเมล็ดข้าว ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต เมื่อสามารถแยกเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ออกจากเมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ รวมถึงแยกสิ่งเจือปนออกจากเมล็ดพันธุ์ได้ ย่อมได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด ผู้ค้าข้าวสามารถขายได้กำไรสูงขึ้น ตลอดจนขึ้นราคาขาย ทำให้มีกำไรมากกว่าเดิมได้เพราะลูกค้าย่อมให้ความสำคัญกับคุณภาพเป็นส่วนใหญ่

5.เพิ่มความสามารถด้านการแข่งขัน

เครื่องคัดเมล็ดข้าว ไม่ใช่แค่เพิ่มมูลค่าแต่ยังเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขัน อย่างที่คุณท่านทราบดีว่า ข้าวไทย ปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันรุนแรงในตลาดโลก คุณภาพเท่านั้น ที่จะทำให้ผู้ประกอบการค้าข้าวอยู่รอดปลอดภัย 

ทั้งหมดนี้ จะเห็นได้ว่าเครื่องคัดเมล็ดข้าว มีประโยชน์หลายด้าน มีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด ช่วยลดต้นทุนการผลิต ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพในการปลูกข้าวฤดูกาลต่อไป ลดเวลาในการคัดแยกวัชพืชและสิ่งเจอปนออกจากเมล็ดพันธุ์เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต และเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขัน